چگونه قسمت های بیرونی ماکروفر را تمیز کنیم ؟

می توانید از محلول آب صابون (آب مایع ظرفشویی) استفاده کنید.

  1. توجه داشته باشید که دستگاه به برق نباشد.
  2. آب به قسمت برد دستگاه نباید نفوذ کند.
  3. پارچه ای را به آن آغشته کنید سپس قسمت های بیرونی را پاک کنید.
  4. صفحه کلید را با دقت و وسواس بیشتری تمیز کنید پارچه نباید بیش از خیس باشد..
  5. به وسیله یک پارچه یا دستمال خشک رطوبت موجود بر روی قسمت های بیرونی را خشک کنید.

توجه: اگر سطح بیرونی شیشه مایکروویو هنوز به تمیزی دلخواه شما نرسیده است میتوانید از محلول های شیشه پاک کن بر روی آن اسپری کرده و دستمال بکشید.